Koupelnové studio Popek

Zásady ochrany osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme za účelem:

• plnění kupní smlouvy;

• vyřizování reklamací;

• spolupráce s obchodními prodejci;- zasílání marketingových informací;- udržování kontaktů s vámi;

• zdokumentování a prezentování naší činnosti;

• řešení případných sporů.

Naše společnost bude zpracovávat Vaše osobní údaje získané na základě objednávky po dobu trvání, po kterou je to nezbytné podle zákona o účetnictví a zákona o archivnictví. Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním osobních údajů, vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu 10 let od jeho udělení, pokud neodvoláte svůj souhlas dříve.

Vaše osobní údaje neposkytujeme třetím stranám s výjimkou těchto společností:

– dodací společnosti;

– naši obchodní prodejci;- účetní společnost;

Vaše osobní údaje poskytneme příjemcům jen v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu. Budeme taky dbát na to, aby i tito příjemci chránili vaše osobní údaje stejným způsobem. Řádné zpracování vašich osobních údajů a jejich ochrana je naší prioritou.

Při zpracovávání osobních údajů máte následující práva:

Právo na výmaz (právo být zapomenut) – můžete nás požádat, abychom vymazali vaše osobní údaje, pokud dojde k některé z následujících situací:

• osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly získány nebo jinak zpracovávány;

• odvolali jste souhlas, na jehož základě byly Vaše osobní údaje zpracované, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování;

• souhlas se zpracováním osobních údajů je založen na principu dobrovolnosti. To znamená, že ho můžete kdykoliv odvolat.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů je možné doručit v písemné podobě na adresu Koupelnové studio Popek s.r.o., Zagarolská 364, 277 51 Nelahozeves, nebo zaslat e-mailem na adresu: popek.koupelny@gmail.com. popek.koupelny@gmail.com

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 12. 2022.

2024 © Koupelnové studio POPEK - Všechna práva vyhrazena
Webdesign: Yellow Faktory
menu